Sverige ansöker om Paralympics och vinter-OS 2026

12 april, 2019

I dag lämnar Sverige in sin slutliga ansökan om att få arrangera Paralympics och vinter-OS 2026. Detta står klart sedan regeringen tidigare i veckan meddelade att de stöder en svensk ansökan om att få arrangera OS 2026. Därmed har den svenska staten lämnat de nödvändiga garantier som krävs för att IOK ska ta Sverige i beaktande för det kommande OS:et.

Befintliga arenor ska användas

Valet av arrangör för vinter-OS 2026 är nu inne i slutskedet och de två kvarvarande kandidaterna är Sverige och Italien. Den svenska budgeten är satt till 13 miljarder, en rekordlåg siffra i jämförelse med kostnaderna för de senaste årens vinterspel. För att hålla nere kostnaderna och belasta miljön så lite som möjligt planerar man att använda befintliga arenor och anläggningar i Stockholm, Åre, Falun och Lettland. Tanken är också att ett svensk OS inte ska belasta skattebetalarna utan finansieras genom bidrag från IOK, sponsorer, biljettintäkter och försäljning av merchandiselicenser.

Om Sverige får värdskapet kommer tävlingarna som sagt att hållas i Stockholm, Åre, Falun och Lettland. I Lettland kommer man arrangera kälkgrenarna bob, rodel och skeleton.

Svenska folket positiva – men kritiker finns

Det finns dock kritiker som sågar budgeten och menar att den är för snålt tilltagen. Idrottsminister Anna Lind är ställer sig dock positiv till ett svenskt OS och menar att det vore fantastiskt för Sverige.

Ett svenskt OS har inte bara regeringens stöd, i en nyligen genomförd opinionsundersökning på uppdrag av IOK visade det sig att 55% av svenskarna är för ett OS på svensk mark medan 17% är emot.

Besked kommer i juni

Det slutgiltiga beskedet om vem som får arrangera OS 2026 lämnas av IOK den 29 juni.